Herregistratie

 
Aan welke eisen moet je voldoen voor herregistratie?

 

- minimaal 16 uren per week huisartsgeneeskundige zorg verleend in de voorgaande vijf jaar
- minimaal 250 uur in avond-, nachten weekenddiensten gewerkt (over 5 jaar)
- minimaal 200 uur geaccrediteerde deskundigheidsbevorderende activiteiten gevolgd
- externe kwaliteitsevaluatie: minimaal 10 uren intercollegiale toetsing per vijf jaar (als onderdeel van de 200 uur)
- vanaf 1 januari 2021 moet je een visitatieprogramma van het NHG volgen

Zie ook:

https://www.lhv.nl/uw-beroep/kwaliteit/registratie-huisartsen 
https://www.knmg.nl/opleiding-herregistratie-carriere/herregistratie/herregistreren.htm 
https://mijnvisitatie.nl/

 

 

 

.