Wat doen LHV en NHG voor jou?

 
De landelijke huisartsen vereniging, is onze huisartsenvereniging. De LHV verbindt 12.000 leden (huisartsen (praktijkhoudend, HIDHA en waarnemend én huisartsen in opleiding) met elkaar. Ze behartigen ONZE belangen!

LHV

Lidmaatschap van de LHV betekent ook lidmaatschap van de WAGRO als je een waarnemer of HIDHA bent. Dertig procent van de huisartsen is waarnemer, hidha of allebei. Dit is een substantiële groep en de verwachting is dat dit aantal in de komende jaren verder zal toenemen. Sinds een aantal jaar verenigen zij zich binnen de meeste huisartsenkringen in een WAGRO (waarnemers- en hidhagroepen)  

WAGRO Amsterdam/Almere heeft een belangrijke poot bij de Kring Amsterdam-Almere, de overleggen met de Huisartsenpost en nauwe contacten met de VVAH (vereniging aangesloten huisartsen).

  • Kring Amsterdam/ Almere: Regionale groep van de LHV, hebben lokale invloeden over bijvoorbeeld nieuwe praktijken in Amsterdam en de samenwerking met de HPA. Het is de verbinder tussen de Amsterdamse en Almeerse leden & de landelijke ledenraad.
  • VVAH: (vereniging van aangesloten huisartsen), Dat is de stem van de aangesloten huisartsen binnen de HPA. Waarnemers welkom, hebben (nóg!) geen officieel stemrecht. Vanuit deze vergadering worden soms projectgroepen gevormd (bijv nu over de toekomst van de ANW).

De WAGRO Amsterdam Almere komt dus op voor jouw belangen als Waarnemer/HIDHA in Amsterdam. Wij zorgen ervoor dat niet alleen de praktijkhouders bepalen hoe de huisartsenzorg in Amsterdam geregeld is. Daarnaast verzorgen wij nascholingen en bijvoorbeeld een intervisie café.

Landelijk vertegenwoordigd de WADI de waarnemers bij landelijke vraagstukken zowel binnen de LHV als bij externe partijen. Verder ondersteunen zij de WAGRO’s bij hun netwerkfunctie in de regio en we werken mee aan landelijke nascholingen en netwerkdagen.

NHG

Het Nederlands Huisartsen Genootschap is de wetenschappelijke vereniging van huisartsen en heeft als doel een wetenschappelijk verantwoorde beroepsuitoefening door de huisarts te bevorderen. Dit is de grondlegger van onze standaarden. Lidmaatschap van de NHG is apart van de LHV en draagt bij aan de professionalisering van de beroepsgroep. Tevens ontvang je maandelijks de H&W en kun je je aanmelden voor een PIN abonnement om online nascholingen te volgen.