Intervisie

 
Vanuit de opleiding kent iedereen het concept Intervisie. Als waarnemer is het zinvol en ook noodzakelijk voor je herregistratie om een intervisiegroep te hebben. Voor het verkrijgen van punten voor de herregistratie moet er een Erkend Kwaliteits Consulent (EKC’er) aanwezig zijn, die als taak heeft de kwaliteit van de intervisie te bewaken. Iedere huisarts kan EKC’er worden door een basiscursus EKC te volgen.

Je hebt 10 intervisie punten (10 uur) nodig per 5 jaar voor de herregistratie.

Als intervisiegroep kun je er zelf voor kiezen om een professionele intervisie begeleider te vragen om meer de diepte in te gaan tijdens de bijeenkomst, bijvoorbeeld een psycholoog, zij zijn vaak geen EKC-er.

Vind je intervisie groep via een facebook oproep of bij een WAGRO intervisie café (hou de agenda in de gaten).