Checklist

 
Checklist Startende Waarnemer

Zie ook: https://www.lhv.nl/uw-beroep/waarnemen-dienstverband/waarnemen/administratie-voor-waarnemers

1

Overweeg of je een ww-uitkering en startersregeling van het UWV aanvraagt

 

Online training doen: https://www.werk.nl/werk_nl/werknemer/sollicite ren/eigen-bedrijf/online-training#

WW-aanvragen en afspraak maken UWV: https://www.werk.nl/werk_nl/werknemer/uitkerin g-aanvragen/ww

 

3 maanden tot 6 weken voor afronding opleiding

2.

Inschrijven in het RGS-register (Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten) via www.knmg.nl/rgs

 

Tip: Gebruik je persoonlijk budget van de SBOH. Echte RGS/BIG registratie volgt pas op afstudeerdatum.

Direct na ontvangen verklaring vanuit de opleiding (let op duurt 4 weken!)

3.

Afsluiten van de volgende verzekeringen: beroepsaansprakelijkheidsverzekering, beroepsrechtsbijstandverzekering, arbeidsongeschiktheidsverzekering

 

Instanties: Sibbing, Raadgevers, VVAA, of een kleine ondernemer

3 maanden tot 6 weken voor afronding opleiding

4.

Inschrijven bij de Kamer van Koophandel via www.kvk.nl

 

Tip: Dit kan pas nadat je bij de UWV bent ingeschreven, je hoeft niet te wachten tot je uitkering is goedgekeurd/ afspraak bij UWV is geweest. Je krijgt pas 7 dagen voor je afstudeerdatum je KvK nummer als je gebruik maakt van UWV.

https://www.kvk.nl/inschrijven-en- wijzigen/inschrijven/

 

5.

Aanmelden bij de klachtencommissie

 

 https://www.skge.nl/zorgaanbieders/huisartsenzorg/aanmelden

 

Voor start

6.

Administratie:

- (Zakelijke) bankrekening openen

- Zakelijk emailaccount aanmaken

- Standaardfactuur /modelovereenkomst

- Kilometer overzicht

- Boekhoudprogramma

- Uren registratie

Via boekhoudprogramma of excel Via boekhoudprogramma of accountant

Tip: https://www.robbiekompleet.nl/werkboek-robbie-kompleet

 

1 maand

9.

‘Overeenkomst van opdracht’ maken, let op formulering concurrentiebeding in artikel 6

 

Kan persoonlijk, of automatisch via lhv contractgenerator : https://www.lhv.nl/service/lhv-generator-voor-waarneemcontracten

 

 

Voor je eerste opdracht

10.

Aanvragen van een UZI-pas (Unieke Zorgverlener Identificatie) via www.uziregister.nl, voor elektronische veilige toegang tot vertrouwelijke patiënteninformatie

 

Heb je nog een AIOS pas? Daar kan je gewoon mee werken als huisarts!

Nieuwe pas nodig? Declareer binnen 2 maanden via VZVZ met handtekening van de HAP waar je het meest werkt! Zie: https://www.vzvz.nl/huisartsenpraktijken/vergoedingen

Bij aanvang waarnemen/ of later bij al hebben AIOS UZI pas

11.

Aanmelden bij Stichting Pensioenfonds voor Huisartsen (SPH) via www.huisartsenpensioen.nl

Bij aanvang waarnemen

12.

Overzetten AIOS LHV lidmaatschap naar gewoon lidmaatschap.

Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV): www.lhv.nl

= directe aanmelding voor de WAGRO

 

Let op: In het begin kom je in de hoogste categorie omdat je dan méér korting krijgt!

Bij aanvang waarnemen

13.

Intervisie groep aanmelden

Rondvragen/ zelf samenstellen, tip: samen met je AIOS groep vanuit de opleiding.

 

Let op voor registratie punten is een EKC-er nodig in de groep, 1 van de groepsleden kan deze opleiding bijvoorbeeld volgen.

In de loop van de eerste maanden

14.

Opstellen van de jaarrekening en aangifte inkomstenbelasting

Na afloop van het boekjaar