Op zoek naar een intervisiegroep?

 
Voor de herregistratie als huisarts heb je minstens 10 nascholingspunten nodig voor intercollegiale toetsing. Er worden soms nascholingen in dit kader aangeboden, maar wellicht is een intervisiegroep nog wel veel nuttiger (en tevens gezellig!).

Wij als WAGRO willen hierbij inventariseren of er mensen zijn die geen groepje hebben, maar dit wel zouden willen. Mogelijk kunnen we als WAGRO mensen aan elkaar koppelen of intervisiegroepen vormen uit aanmeldingen.  Reacties graag via de email: wagroamsterdam@gmail.com of wagro-nhm@lhv.nl

Wil je meer over ons weten? 

Amsterdam - Almere
Contact, Website, HAweb, Facebook, E-mailadres 

Noord-Holland Midden
Contact, Website, HAweb, Facebook, E-mailadres