Huisartsenpost Amsterdam

 
De afgelopen tijd zijn er veel ontwikkelingen geweest rondom de huisartsenpost Amsterdam; de sluiting van nachtpost West, aftreding van de directeur Paul Rijksen en het verscherpte toezicht bij de inspectie.

Je bent hier als het goed is direct door de huisartsenpost over geïnformeerd. Al langere tijd hebben wij als WAGRO jullie signalen over de problemen en mogelijke verbeteringen meegekregen en aangekaart bij de huisartsenpost.

Wij hopen als WAGRO dat al deze ontwikkelingen aanleiding geven tot het doorpakken van deze verbeterpunten zodat het weer plezierig werken wordt op de huisartsenpost voor zowel de waarnemend als de zittende huisartsen.
Wij streven ernaar als WAGRO om samen met de huisartsenkring aan te dringen op betrokkenheid van de waarnemers en HIDHA's in dit veranderproces en duidelijke communicatie naar alle partijen.

Wij vragen je om bij problemen de huisartsenpost direct te benaderen en hierbij ons van op de hoogte te brengen via de mail
wagro@huisartsenkringamsterdam.nl
. Zodat wij zicht hebben of de HPA jullie input voldoende meeneemt en wij hen hier zo nodig op kunnen aanspreken.