Betrokkenheid van de Wagro bij noodscenario HpA

 
Naar aanleiding van het beschreven noodplan in de nieuwsbrief van de Huisartsenpost Amsterdam (HpA), bereikten ons zorgen en vragen vanuit meerdere hoeken en over onze betrokkenheid als WAGRO hierin.

Helaas is er een groot probleem over de invulling van diensten deze zomer. Vorige week werd er op korte termijn een overleg georganiseerd waarin de HpA hun noodplan aan de huisartsenkring Amsterdam/Almere (HKA) heeft gepresenteerd. Wij zijn als WAGRO bij dit overleg betrokken en hebben met name gehamerd op duidelijke communicatie naar alle betrokken partijen en voldoende compensatie voor degene, waarnemers of zittende huisartsen, die de diensten moeten opvangen. Gezien de communicatie naar ons idee onvoldoende was, hebben wij de Huisartsenpost Amsterdam hier deze week nogmaals op gewezen dat de berichtgeving naar alle betrokken partijen duidelijker moet en op korte termijn!

 

Elk kwartaal hebben wij een overleg met de HpA samen met de HKA. Daarnaast hebben wij begin van het jaar twee gesprekken met de medisch managers aangevraagd om de ontevredenheid van de waarnemend huisartsen aan te kaarten. Samen proberen wij plannen te maken voor het verbeteren van de werkzaamheden/werksfeer/drukte/ etc op de posten. Als WAGRO trachten wij samen met de HKA jullie zo goed mogelijk te vertegenwoordigen en gezien de diversiteit van de groep proberen wij zoveel mogelijk mensen die dicht betrokken zijn om hun mening te vragen en in de overleggen te betrekken. Dit hebben we onder andere gedaan door onze poll op facebook over de huisartsenposten. Helaas lukt overleg met de achterban niet altijd als op korte termijn onze inbreng wordt gevraagd.

Omdat wij zelf niet op alle posten geregeld werken hebben wij ingezet op vertegenwoordiging van 2 waarnemend huisartsen in het beleidsoverleg van elk van de 5 posten. (Zie onze oproep hiervoor in onze nieuwsbrief in februari). Momenteel zit op alle posten zeker 1 waarnemend huisarts bij dit overleg. De stem van de waarnemers wordt hierdoor in toenemende mate gehoord en serieus genomen. Samen met alle andere betrokken partijen moeten we een noodscenario als dit voor in de toekomst zien te voorkomen. 

 

We willen jullie vragen om problemen per mail te melden aan de medisch manager van de betreffende post. Graag met ons als WAGRO in de CC, zodat wij ook op de hoogte zijn van de problemen. 

Daarnaast zoeken we nog waarnemend huisartsen die regiovertegenwoordiger willen worden voor post west, noord of de triagepost, zodat bij elk overleg 2 waarnemers zitten en we goed vertegenwoordigd zijn.  Dit is een betaalde functie. 

 

 

Vriendelijke groet,

 

 

WAGRO Amsterdam-Almere

Anneke Zwijnenburg

Anne-Geerte Beetsma

Digna Gooiker

Gertia Kats

Laura Kroon

 

wagro@huisartsenkringamsterdam.nl

Contact gegevens medisch managers via https://haweb.nl/do/news?id=1102928-6e657773